VTV nói về hệ thống Tài liệu của Trường

Số hóa tài liệu để cung cấp cho sinh viên một giải pháp học tập đơn giản, thuận tiện

 

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng phần mềm NEU Reader

Người học và Giảng viên có thể xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm cho từng hệ điều hành; các sử dụng

Tín hiệu mới từ thị trường sách điện tử Việt Nam

Với hơn 55 triệu người dùng internet và điện thoại thông minh...

Back To Top